Home Results Winners of Allen Champ

Winners of Allen Champ

Winners of Allen Champ 2014

Top 10 List of Allen Champ

  • Top 10 of Class 5th
  • Top 10 of Class 6th
  • Top 10 of Class 7th
  • Top 10 of Class 8th
  • Top 10 of Class 9th
  • Top 10 of Class 10th
  • Top 10 of Class 11th
  • Top 10 of Class 12th
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Kalika Astha Shreshtha Ishaan Sharad Rastogi
D/o Chandresh Taneja
Champ ID: 1400003231
D/o Nilayendu Kumar
Champ ID: 1400000255
S/o Sharad Rastogi
Champ ID: 1400002625
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Zenith Malhotra Jeevesh Rajat Golechha
S/o Rakesh Malhotra
Champ ID: 1400003283
S/o Naresh
Champ ID: 1400001677
S/o Pankaj Golechha
Champ ID: 1400002357
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Varun Sappa Arnav Varshney Rishabh Singh Gaharwar
S/o Prakash Sappa
Champ ID: 1400003226
S/o Sanjeev Varshney
Champ ID: 1400003315
S/o Rameshsingh B Gaharwar
Champ ID: 1400002354
Allen Champ Winner
Rank 10
Komal Gupta
D/o Sanjay Kumar Gupta
Champ ID: 1400002104
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Subarno Nath Roy Shaswat Jain Aryan Sharma
S/o Sukumar Nath Roy
Champ ID: 1400002908
S/o Anuj Kumar Jain
Champ ID: 1400003413
S/o Vinay Sharma
Champ ID: 1400003173
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Aayush Gahan Fasal Mohamed T Udvas Basak
S/o Nityananda Gahan
Champ ID: 1400000252
S/o Mohamed Salim T
Champ ID: 1400000320
S/o Samarendra Basak
Champ ID: 1400002236
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Sarthak Nahta Garvit Vasdaniy Soumyadeep Mahata
S/o Mohit Nahta
Champ ID: 1400000114
S/o Kamal Vasdani
Champ ID: 1400001233
S/o Anik Baran Mahata
Champ ID: 1400000203
Allen Champ Winner
Rank 10
Sahil Pankaj Mahajan
S/o Pankaj Mahajan
Champ ID: 1400002410
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Dhyey Sankalp Gandhi Smit J Patel Stuti Khandwala
S/o Sankalp Gandhi
Champ ID: 1400001959
S/o Jayeshkumar Patel
Champ ID: 1400002109
D/o Shital Khandwala
Champ ID: 1400001769
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Pooja Kavya Dash Ayushman Tripathy Atharv Vivek Oak
D/o Nihar Ranjan Dash
Champ ID: 1400000932
S/o Manoj Kumar Tripathy
Champ ID: 1400002312
S/o Vivek Oak
Champ ID: 1400002424
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Ananya Choudhary Mehul Agrawaly Chetanya Mittal
D/o Alok Choudhary
Champ ID: 1400000981
S/o Ravi Agrawal
Champ ID: 1400000303
S/o Puneet Mittal
Champ ID: 1400000191
Allen Champ Winner
Rank 10
Nishant Abhangi
S/o Vinod Abhangi
Champ ID: 1400002704
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Siddharth Sridhar Shinjini Ghosh Lay Jain
S/o Sridhar Ramanathan
Champ ID: 1400001797
D/o Ashish Ghosh
Champ ID: 1400000434
S/o A.K. Jain
Champ ID: 1400000420
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Yash Gupta Haimoshri Das Moksh Shukla
S/o Ved Prakash Gupta
Champ ID: 1400000484
S/o Rup Kumar Das
Champ ID: 1400000222
S/o Manoj Kr. Shukla
Champ ID: 1400001059
Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8
Debarshi Ghosh Sushree Samapikay
S/o Debi Prosad Ghosh
Champ ID: 1400000301
D/o S.N.Pradhan
Champ ID: 1400000204
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Snigdha Das Neilabh Banzal Rushi Dilipkumar Patel
D/o Tapan Das
Champ ID: 1400000288
S/o Rakesh Banzal
Champ ID: 1400000382
S/o Dilipkumar Patel
Champ ID: 1400000526
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Parth Shettiwar Koustav Jana Dhriti Ghosh
S/o Milind Shettiwar
Champ ID: 1400000183
S/o Biswanath Jana
Champ ID: 1400000216
S/o Dibyendu Ghosh
Champ ID: 1400002031
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Ashish R Nair Kushagra Jain Piyush Tibarewal
S/o Rajeev S Nair
Champ ID: 1400003350
S/o Satyendra Kumar Jain
Champ ID: 1400002685
S/o Dilip Kumar Tibarewal
Champ ID: 1400000376
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Lajjaben Patel Prateek Puranjan Dev
D/o Jayesh Patel
Champ ID: 1400002058
S/o Gian Singh
Champ ID: 1400001777
S/o Pradip Kumar Dev
Champ ID: 1400003207
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Dakshit Agrawal Lakshya Bansal Tapan Sharma
S/o Ganesh Kr. Agrawal
Champ ID: 1400000315
S/o Ram Niwas Bansal
Champ ID: 1400003021
S/o Narinder Sharma
Champ ID: 1400000626
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Rajat Kumar Singh Valay Agarawal Megha Gupta
S/o Rakesh Kumar Singh
Champ ID : 1400001437
S/o Aseem Agrawal
Champ ID : 1400000287
D/o Birendra Kumar Gupta
Champ ID : 1400001105
Allen Champ Winner
Rank 10
Kunal Garg
S/o Avinash Alipuria
Champ ID : 1400002534
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Ayush Agarwal Shrishti Asthana Sheshansh Agrawal
S/o Akhil Agarwal
Champ ID: 1400000058
D/o Satish Kumar Asthana
Champ ID: 1400003462
S/o Chhail Bihari Agrawal
Champ ID: 1400002132
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Samprati Agrawal Samyak Kshitij Garg
D/o Y K Agrawal
Champ ID: 1400002962
S/o Hem Nath Jha
Champ ID: 1400002785
S/o R B Gupta
Champ ID: 1400000052
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Mohit Kherwa Pranay Agrawal Mudit Agarwal
S/o Rajkumar Kherwa
Champ ID: 1400002712
S/o Girish Agrawal
Champ ID: 1400002504
S/o Arun Agarwal
Champ ID: 1400001411
Allen Champ Winner
Rank 10
Niladri Bhusan Mishra
S/o Satyabadi Mishra
Champ ID: 1400000765
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Swati Gupta Rohit Choudhary Shreyasi Shah
D/o Sanjay Gupta
Champ ID: 1400000197
S/o Rajkumar Kherwa
Champ ID: 1400002713
D/o Manish Shah
Champ ID: 1400000128
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Rajan Dalal Vaibhav Aggarwal Rohit Nathani
S/o Ajmer Singh
Champ ID: 1400000179
S/o Krishan Kumar
Champ ID: 1400001699
S/o Rajendra Nathani
Champ ID: 1400002007
Allen Champ Winner
Rank 7
Vishakha Varshney
D/o Vipin Kr. Varshney
Champ ID: 1400003552